Diskuse na webu priroda.cz

 

Úvodní slovo

 

Rozhodl jsem se tu na webu příroda.cz založit další diskuzní téma – chemtrails. Jedná se o velice citlivou a často tabuizovanou problematiku, s kterou stále není naprostá majorita lidské populace adekvátně obeznámena.

Již dopředu počítám s tím, že lidé, kteří budou s následujícími informacemi konfrontováni poprvé, mohou být značně šokováni anebo mohou vše pokládat za jakousi snůšku nesmyslných bludů, které se snaží šířit skupina paranoidních osob. Každý má právo
na svůj názor, ale domnívám se, že by nikdy neměl člověk automaticky odsuzovat informace, které nemá dostatečně prostudovány.

Pojďme tu ale aplikovat jakousi indukci k tomuto tématu. Za přísného utajení nad našimi hlavami létají již několik let letadla, která nezanechávají běžné kondenzační stopy, jenž po chvíli mizí, ale naprosto nezvykle mohutné pásy, které na nebi zůstávají mnohem delší dobu, přičemž se pozvolna roztahují a transformují se v jakési mraky. Tyto nálety probíhají často naprosto systematicky, kdy se letadla snaží o tvoření “mřížek“ s cílem dokonalejšího pokrytí oblohy.

Proč se tak děje? To je právě ta znepokojující otázka, na kterou vlády za těch několik let nedokázaly dostatečně odpovědět. Pokud už se k tomuto fenoménu odhodlali vyjádřit, tak byly jejich odpovědi velmi nejasné a neurčité. Jelikož je tu milí přátelé mnoho skutečně znepokojujících faktů a indicií, myslím si, že člověk, kterému není lhostejný lidský život – a vůbec – stav celého environmentu – se nemůže spokojit se směšnými a úskočnými odpověďmi. Argument, že se vše děje kvůli ,,hrozbě globálního oteplování“ považuji za nedostačující.

Chemikálie, které jsou do ovzduší vypouštěny, údajně obsahují například aluminium a baryum. Aluminium má negativní účinky na paměť a škodí v řadě dalších ohledů. Baryum je destruktivní k lidskému tělu v mnoha aspektech, může vyvolávat nemoci dýchacích cest, pálení očí, astma, svědění v krku, rakovinu plic... Baryum je na seznamu škodlivých látek ve 3. skupině, je tedy charakterizováno jako PRUDKÝ JED!

Vypouštění tun jemných pevných nebo kapalných částic z letadel, mění atmosféru celé planety ve vysoce nabitý plazmový vodič proudu, který je vhodný pro vojenské projekty. Dýchaný vzduch obsahuje syntetická vlákna velikosti azbestu a toxické kovy,
včetně solí barya, hliník a údajně radioaktivní thorium. Látky se chovají jako elektrolyt a zvýšují vodivost armádních radarů a radiových vln. Jedy na úrovni arzenu prokazatelně oslabují lidský imunitní systém, atmosferické baryum oslabuje lidské svaly, včetně srdečních. Vdechnutý hliník cestuje přímo do mozku a lékařští odbornící potvrzují, že způsobuje v mozkové tkáni oxidační stres, který vede k neurofiblirálním zámotkům, podobných Alzheimerově chorobě. Radioaktivní thorium jak známo způsobuje leukémii a jiné druhy rakoviny. Je tu i hypotéza, deklarující že rozprašované chemikálie při určité koncentraci mají vliv na mysl a náladu.

Je více jak na místě se ptát, zda-li i tyto faktory nepřispívají v dominantní míře k celé řadě nových a ,,nevysvětlitelných\" nemocí? Nemocní lidé se čím dál tím více stávají závislými na státu a farmaceutických korporacích, které mnohdy prodávají léky za několikanásobně vyšší cenu, než je jejich reálná hodnota. Nechci předkládat nějaká dogmata, ale podobné otázky jsou skutečně znepokojující a nelze je jen tak smést ze stolu.

Z technických důvodů bude rozumné uvést odkaz na další materiály, které si mohou případní zvědavci z řad čtenářů tohoto webu prostudovat. Než tak učiním, ještě jednou zdůrazňuji, že vše výše napsané jsou informace, které považuji za hodné prozkoumání a i proto jsem se rozhodl založit toto nové téma. Rozhodně zde tyto řádky neprezentuji jako nějaká dogmata, to skutečně ne! Zcela upřímně říkám, že nemohu explicitně tvrdit, kde se v tomto případě nalézá pravda. Je možné, že se časem ukáže, že brambora není až tak horká, jak ji někteří badatelé prezentují. Co když ale ne?

Již samotná intenzita a systematičnost těchto náletů, společně s celou řadou dalších indicií v člověku oprávněně vzbuzují podezření – proto je ve veřejném zájmu vyvinout patřičný tlak na zodpovědná místa, aby se lidstvo konečně dozvědělo pravdu.

Zde jsou tedy některé materiály:
www.mwm.cz/clanek1...

imageevent.com/firesat...

www.bariumblues.com/energy...

tajomstva.org/chemtrails...

Video:

www.youtube.com/watch...

Pro zajímavost ještě přidávám odkaz na článek, jehož autor nevidí v tomto fenoménu nic nebezpečného:
www.mysterydogs.cz/index...

PÁTREJME PO PRAVDĚ !!!

(Budu srdečně rád za každé nové poznatky a názory, které se tu na diskuzi v souvislosti s aerosolovými operacemi objeví. Děkuji.)

 

 

Diskusní příspěvky:

 

http://www.priroda.cz/debata.php?vlakno=20817