TAJNÉ SPOLEČNOSTI

Svobodní zednáři

Svobodní zednáři, nebo zednáři, jsou členy tajného bratrského řádu, známého také jako 'Starobylí svobodní a přijatí zednáři', jehož proklamovaným cílem je podporovat bratrství. Jedním z hlavních pramenů zednářské doktriny je kniha 'Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Masonry', kterou v roce 1871 napsal Albert Pike a je považována za bžzednářského průvodce v každodenním životě." Pike v ní píše: "Zednářství je hledání Světla."

...

Jeden spisovatel shrnul zednářství takto: "Svobodné zednářství do svých iniciací do vyšších stupňů zahrnulo prvky jiných systémů, jako byly školy mystérií, Mitraismus, egyptské kněžství, systém Pythagorejců, Essejských, kabalistů, Druidů, rytířských řádů, Rosikruciánů, arabských tajných společností a Templářů.

...

Jsou tedy zednáři křesťanskou organizací? Odpověď zní rezolutní NE! Jejich literatura tvrdí, že Ježíš byl člověk na úrovni Mohameda a Krišny, hinduistického boha. Je nazýván syn Josefův", nikoli Syn Boží. Iniciovaným je řečeno, že zednářské rituály jsou založeny na Bibli", avšak Chase's Digest of Masonic Law (Chaseho výběr zednářského práva) říká, že Zednářství nemá nic společného s Biblí není založeno na Bibli, protože kdyby bylo, nebylo by to zednářství, ale bylo by to něco jiného." Chase říká, že Bible je jednou ze svatých knih" člověka, rovná Koránu, hinduistickým spisům a dalším knihám. Její doslovný význam byl míněn pouze pro nevědomé masy. Na konci iniciace do stupně Royal Arch je iniciovanému prozrazeno jméno Boha" Jaheelon". Mackey ve své Encyklopedii svobodného zednářství říká, že svobodné zednářství není křesťanství" a naznačuje, že toto jméno vlastně představuje složeninu jmen slunečního boha tří náboženství: Jah" b” syrská forma Jehovy; Eel" což je Baal a On" egyptský bůh slunce. D. Buck (32. stupeň) ve svém Mystickém zednářství (1925) napsal: Jediným osobním Bohem, kterého svobodné zednářství uznává, je lidstvo jako takové. Lidstvo je tudíž jediný osobní Bůh, protože podle zednářské filozofie je Bůh vším, čím chcete, aby byl a je na něho odkazováno obecnými pojmy, jako božství a Velký Architekt vesmíru", ale ve vyšších stupních zasvěcení je identifikován jako síla přírody, obvykle slunce.

...

Vysoce postavení zednáři věří, že Lucifer nikdy nespadl na zem a že je skutečným Bohem a Jehovovovi dali jméno "Adonay", tvrdíce, že je zlým bohem, protože nutí lidi, aby se podřídili jeho represivnímu diktátu. Zednářské knihy, dávané vybraným členům 32. a 33. stupně, říkají, že Ježíš byl podvodník a že pravým Bohem je Lucifer. Zednáři mají svůj vlastní luciferský kalendář. Zatímco náš kalendář začíná narozením Ježíše Krista a za letopočtem se uvádějí zkratky př. Kr. a po Kr., oni počítají roky s příponou A.L., což znamená Anno Lucis, česky "rok světla".

V knize Morals and Dogma, Pike napsal: "Každá zednářská lóže je náboženský chrám a jeho učením jsou náboženské příkazy Zednářství, stejně jako všechna náboženství, všechna mystéria, Hermetismus a alchymie, ukrývá svá tajemství před všemi s výjimkou Adeptů a mudrců, nebo vyvolených, a používá falešná vysvětlení a nesprávné interpretace svých symbolů, aby nežádoucí osoby uvedlo v omyl zakrylo Pravdu, kterou nazývá Světlem Pravda musí zůstat utajena a masy musí mít takové učení, které je úměrné jejich nedokonalému rozumu." Napsal, že "každá lidská představa Boha musí být úměrná jeho vzdělání a duševním silám a morální úrovni. Bůh je, jak si ho člověk vymyslel, odrazem samotného člověka." Následující tvrzení redukuje zednářskou filozofii do jednoduchého předpokladu. Pike píše: "Kabalisté říkají, že pravé jméno Satana je obrácený Jahve; protože Satan není černý bůh Lucifer je Nositel Světla! Je nesmysl dávat takové jméno Duchu Temnoty! Lucifer je Syn Jitra! Je to ten, kdo přináší Světlo O tom nepochybujte!" Myslím, že tyto pasáže jsou pádnými argumenty pro tvrzení, o antikřesťanské povaze zednářů. Zdá se, že jejich role v dějinách je působit jako zřeďující faktor, zmenšující vliv křesťanství prostřednictvím hlásání tolerance a politicky pracovat směrem k dosažení cílů, určených Ilumináty.


Ilumináti

It was not my intention to doubt that, the Doctrines of the Illuminati, and principles of Jacobinism had not spread in the United States. On the contrary, no one is more truly satisfied of this fact than I am.

George Washington

 

Jde o stejné lidi, kteří vytvořili komunismus. Tito lidé jsou tvůrci jak komunismu tak kapitalismu. Vytvořili obě polarity, aby měli způsob, jak s lidmi hrát hry. To je způsob jakým uvažují. Rozděluj a panuj. Používají hegeliánskou filozofii teze a antiteze vedoucí k syntéze. Oni vytvoří jak tezi tak antitezi, aby následně mohli poskytnout i syntézu jako řešení problému - řešení které bude veřejnost sama požadovat zaujata vytvořenou hrou. Neboli Problém (někdo si dá tu práci, aby vytvořil problém, média pak problém zanesou do kolektivního povědomí případně média pouze vytáhnou již existující problém na světlo a zveličího ho tím) => Reakce (veřejnost na problém reaguje, cítí se jím znepokojena) => Řešení (vláda propaguje řešení, které bylo připraveno ještě dříve než k problému došlo... např. Patriot Act, robustní zákon čítající mnoho stran, připravený ke schválení čerstvě po útocích 9/11, válka v Iráku, která jak se později zjistilo, byla plánovaná již roky předtím). Hrozba nepřichází z USA ani z Číny, tato klika operuje skoro ve všech zemích světa. Bush i Putin se zodpovídají stějným pánům. Stejně tak ODS i ČSSD jsou jen protipóly, které mají vytvořit iluzi plurality. Ani si nemůžeme dělat iluze, že tato hegeliánská dialektika problému-reakce-řešení je něčím nová, tímto způsobem je s lidstvem manipulováno už celá staletí.

Tato klika před lidmi také utajila informaci, že realita je iluze - výtvor našeho vědomí. Žijeme v holografickém vesmíru, kde je skutečností v cokoliv pevně věříme. Teoreticky jsme s dostatečně silnou vírou projít i zdí. Kvantová mechanika potvrdila to co učí mistři z východu - atomy se skládají z majoritní části z vakua a i elektrony, od kterých bychom čekali nějakou stabilitu, důvod proč se můžeme o věci opřít, přitom tyto elektrony mizí a objevující se na jiném místě na základě Heisenbergova principu neurčitosti - jinými slovy náhodně. Nejpodstatnějším zjištěním kvantové mechaniky je ovšem fakt, že tuto náhodu ovlivňuje element pozorovatele. Část vědecké komunity (např. vědci stojící za filmem What the Bleep Do We Know? ) došla k bodu, kdy otevřeně dovedli myšlenku do důsledků v tezi, že my jako pozorovatel, naše myšlenky ovlivňují místo výskytu elektronů i jejich rychlost pohybu, naše myšlenky tak mají seskupovat hmotu kolem nás. Z pohledu vědců se toto v praxi projevuje tak, že měření samo o sobě ovlivňuje výsledek experimentu. Více v článku Kvantová tantra .

Proto jsme zmanipulováni, abychom věřili v nezvratnost jejich her, které sledují čistě zištné zájmy. Nemáme věřit sami v sebe, nemáme věřit, že mají myšlenky velkou moc. A ono je opravdu obtížné tomu uvěřit, věřit v sám sebe. Lidé jako Bush jsou ovšem pěšáci, kteří nemají zájem o nic jiného než o moc, peníze a blahobyt. Jsou tak dokonale vhodní jako nástroj pro pány, kterým slouží. Stojíme před něčím, čemu nechceme věřit. Nemáme myšlenkové rámce, kam bychom mohli zasadit představu, že by vysocí politici mohli být těžcí zločinci. To je přesně cílem jemného ovládání mysli, kde ideozločin (myšlení, které by mohlo ohrozit vládnoucí oligarchii) není možný. Dokážeme si to pouze představit jako scénář nějakého filmu, ale nic co by se mohlo stát ve skutečnosti. Je to tak velmi podobné situaci v románu 1984, kde ideozločin či crimethink (nesprávné myšlenky) jsou přímo až za hranicemi představivosti. Stále věříme, že demokracie je schopna šílené lidi ohlídat a justičně trestat, ale míra byrokracie těmto zločincům umožňuje se dokonale skrývat za úplatky, za utajování informací (tajné dokumenty mají stanovenou maximální délku, po kterou mohou být klasifikovány jako tajné), kdy sice informace často nakonec světlo světa spatří ale často až po desítkách let snah občanských sdružení. Příkladem budiž dokumenty projektu Northwoods z 60tých let, kde štáb americké armády plánuje potopení vlastní lodi, terorizování amerických měst, zabíjení civilistů, aby to mohli svést na Kubánce a měli tak podporu veřejnosti pro válku. Nakonec plán nebyl realizován, ale je popsán černě na bílém v oficiálních dokumentech, které jsou dnes volně k dispozici na internetu i této stránce. 11. září 2001 bylo podobným případem a kromě důkazů, že WTC byly zbořeny řízenou demolicí, jsou dokumenty Northwoods důkazem, že podobný typ myšlení není těmto lidem vzdálený. 


Bilderberg zasedal o víkendu v Kanadě

13-06-2006

Britské listy, Štěpán Kotrba

 

Bilderberg 2003 - Paříž foto:indymedia

Vlivný think-tank, napojený na rodinu Rockefellerů, politickou a ekonomickou elitu západního světa, globální lobbistická skupina s půlstoletou tradicí, ovládající prostřednictvím svých členů kursy měn, vývoj ekonomik i ceny ropy, se ve dnech 8. - 11. června setkala v ottawském hotelu Brookstreet, aby tentokráte diskutovala vývoj cen na globálních ropných trzích, směřování venezuelského ropného průmyslu pod vedením levicového prezidenta Hugo Chaveze a dopady potenciální vojenské akce USA proti Íránu. I někteří rozumnější komentátoři skupiny, která má jinak mnoho fanatických odpůrců, tvrdí, že vždy přísně utajená až konspirativní setkání skupiny Bilderberg ustanovují ekonomický a politický program pro mnohé hlavní hráče průmyslového světa bez jakéhokoliv veřejného dohledu nebo odpovědnosti.

Patrice Basille, generální ředitelka hotelu Brookstreet , říká, že žádné setkání spojené se skupinou Bilderberg nebylo u hotelu formálně rezervováno. Basille řekla novinářům deníku Ottawa Citizen, že pouze dvě konference, jedna z Montrealu a další z Toronta, si rezervovaly hotel pro víkend začínající 8. června. ''Co je Bilderberg?'' ptala se ředitelka. ''Toto je poprvé, co o tom slyším...'' Setkání těchto "dvou skupin" přitom střežilo bývalé výsadkářské komando SAS, dnes privátní služba Globe Risk Holdings pod velením Alana Bella...

Bilderberg 2006 - příjezd Davida Rockefellera

foto: McGihon, Ottawa Sun

Odsuzují Bilderberg jako elitářský a příliš mlčenlivý klub, nazývají jej protidemokratickým shromážděním "vysokých kněží globalizace".

Název skupiny vznikl podle jména hotelu v Holandsku, kde se skupina sešla na pozvání Denise Healeye, Josepha Retingera, Davida Rockefellera a prince Bernharda v roce 1954. Záměrem mělo být spojit vlády a ekonomiky v Evropě a severní Americe uprostřed studené války. Od doby založení těchto setkání Biderbergskou organizaci mainstreamová média celého světa až na vyjímky tvrdě ignorují. Čtyřdílný televizní pořad "Tajní vládci světa" vysílala v Británii komerční stancie Channel Four od 4. května 2001, občas o skupině Bilderberg napíše BBC nebo jiná liberální média.

Hotel Bookstreet byl o víkendu
střežen bezpečnostní službou Globe Risk Holdings

Mezi pozvanými hosty pro tento rok je premiér Stephen Harper, Henry Kissinger, holandská královna Beatrix, guvernér státu New Yorku George Pataki, dále hlavní šéf firmy Coca-Cola, Credit Suisse, Royal Bank of Canada, Indigo books CEO Heather Reisman , Robert Pritchard z TorStar Corp., několik dalších tiskových magnátů a ministři Španělska a Řecka.

Jestliže se podíváme do minulosti Bilderbergské skupiny, najdeme zde vlivové osoby z celého světa, s důrazem na politické elity a silné hráče v ropném průmyslu a bankovnictví. Seznam hostů každoročních setkání Bilderbergské skupiny typicky uvádí jména ministr obrany USA Donald Rumsfeld; bývalý ministr obrany Paul Wolfowitz; Henry Kissinger , který skupinu pomohl založit ; americký senátor J. William Fulbright; ministr v Trumanově vládě Dean Acheson; podsekretář prezidenta Johnsona George Ball; Nelson Rockefeller ; David Rockefeller - Chase Manhattan Bank ; Kennedyho státní tajemník Dean Rusk; Gerald Ford; princ Philip; Lord Louis Mountbatten; CEO Monsanto Robert Shapiro; Robert S. Mcnamara; Margaret Thatcherová; Lester Pearson; Helmut Schmidt; bývalý kanadský ministr obrany Donald S. Macdonald; Henry Ford III; bývalý ředitel CIA generál Walter Bedell Smith; generál Alexander Haig; Michael Dukakis; Bill Clinton; viceprezident Dan Quayle; Conrad Black; Raymond A.J. Chretien; Stephane Dion; Preston Manning; Frank Mckenna; kanadský ministr financí Paul Martin; Stephen Harper (vůdce opozice v 2003, dnes konzervativní kanadský premiér), George Soros - Soros Fund Management , reportér CBS Dan Rather Fameux, prezident BP Peter Sutherland, Wolfgang Schäuble - CDU, ředitel španělské mediální skupiny PRISA (El Pais) Juan Luis Cebrián, premiér Finska Paavo Lipponen .

Bilderberg Group - seznam účastníků jednání ZDE

Několik kanadských politických osobností mělo přednášku v Bilderbergské skupině, včetně předsedů vlády Pierra Trudeaua a Jeana Chretiena, Premiér Stephen Harper se účastnil 2003 konference ve Versailles ve Francii. Českými hosty této vlivové skupiny byli politolog Pehe, velvyslanec Karel Kovanda a senátor Michael Žantovský.

Kanada naposledy hostila konferenci v letech 1993 Chateau Montebello v provincii Quebec a v roce 1996, kdy účastníky pozvalo vydavatelství Conrad Black do rekreacční oblasti Montebello na sever od Toronta.

ottawský hotel Bookstreet ZDE

Glen McGregor , with files from Andrew Mayeda, CanWest News Service; Ottawa Citizen:
Elite firm to guard top-secret meeting in Kanata - VIPs set to arrive for Bilderberg meeting ZDE

AmericanFreePress: Bilderberg to Meet in Canada ZDE

CNews: Secretive meeting of powerful society a conspiracy theorist's Woodstock ZDE

CTV News: Shadowy group meets amid secrecy in Ottawa ZDE

BL 12. 3. 2001 Bilderbergská skupina: kdo ve skutečnosti vládne světu ZDE

Bilderberg.org - Stránky britského novináře Tony Goslina ZDE

Megan Gillis Ottawa Sun: Secret meetings set? ZDE

Kanadské imigrační úřady zadržely ve středu 7. 6. 2006 pozdě v noci amerického aktivistu, filmaře Alexa Jonese a jeho spolupracovníky kameramany Ryana Schlickeisena a Aarona Dykese , na Ottawském letišti , zabavily jeho pas, vybavení, kamery a většinu z jeho věcí. Filmař, jehož kritické dokumenty zobrazují, jak se USA proměnily po 11. září 2001 (Vzestup policejního státu), cestoval do Kanady natáčet dokument o Bilderbergské skupině. Policie ho propustila až v okažiku, kdy se o jeho osud začla zajímat vlivný novinář z CBS - po 12 hodinovém výslechu. Alex Jones tvrdí, že policie mu řekla otevřeně, že jedná na přání Bilderbergské skupiny, která si nepřeje publictu. Hotel střežila o víkandu sooukromá bezpečnostní služba .

Laura Payton, Ottawa Citizen: Bilderberg-bound filmmaker held at airport ZDE

Ottawa Citizen: Filmmaker says Immigration agents detained him ZDE

Glen McGregor , with files from Andrew Mayeda, CanWest News Service; Ottawa Citizen:
Secretive power brokers meeting coming to Ottawa? ZDE

Indymedia.be : Bilderberg-top in Versailles ZDE

Bilderberg Group - seznam účastníků jednání ZDE

Bilderberg group - Wikipedia ZDE

BBC, Emma Jane Kirby: Elite power brokers' secret meeting ZDE

BBC: Bilderberg: The ultimate conspiracy theory ZDE


„Bilderberg musí být za každou cenu zastaven!“ varuje britský novinář

20-05-2009

prisonplanet.com

Paul Joseph Watson( více o autorovi > )
20.5.2009

Londýnský reportér Guardianu Charlie Skeleton začal psát o setkání skupiny Bilderberg žoviálním a ironizujícím způsobem, ale teď varuje, protože hodně nepříjemné zacházení, jakého se mu dostalo od místní policie a od tajných služeb, bylo pro něj varováním a náznakem toho, co můžeme očekávat v našem běžném životě, dovolíme-li realizovat program schůzky Bilderberg. Konkrétně Skeltona děsí osobní občanské průkazy a implantované mikročipy.

Původně Skelton zamýšlel pokrýt schůzku Bilderberg lehkými, satirickými reportážemi. Ale včera opustil Řecko vyděšen do morku kostí z obtěžování, zadržení a nepřetržitého sledování jak tajnou bezpečnostní službou, tak uniformovanými policisty. Policie – tajná i uniformovaná – po něm šla po celou dobu jeho řeckého pobytu jen proto, že fotografoval hotel, kde byli účastníci Bilderberg ubytováni, a kde jednali.

„Moje zkušenost uplynulých dnů v Řecku ve mně vykrystalizovala do diamantově tvrdého názoru, že musíme bojovat, bojovat, bojovat. A to právě teď, tuto vteřinu, a každým coulem naší duše. Musíme zastavit občanské průkazy,“ píše Skelton.
Mohu vám říci, že tvrzení „když mám čisté svědomí, proč bych se měl bát se legitimovat?“ je žvást. Ještě hůře... je to zrádná skluzavka. Ve skutečnosti je to o moci toho, kdo vás o doklady žádá, a o vaší povinnosti je ukázat, o zdůvodnění něčí existence, o nadřazenosti tazatele a podřízenosti tázaného. (Věděli jste, že většina řeckých policistů nenosí čísla? Tohle [legitimovat se] je povinnost jen jedním směrem.)
Došel jsem k tomu názoru na základě náhodných osobních prohlídek, hrubiánských troubů, nabušených policistů bez čísla, kteří na mě doráželi kvůli Bilderberg. Uplynulý týden jsem prožil noční můru – náznak možné budoucnosti a mnoha hrůzných minulostí. Bylo mi umožněno nahlédnout do světa neomezené moci a libovolných kontrol. Zanechalo mě to otřeseného. Doslova pohmožděného.

Skelton dodává, že občanské průkazy mění občany v podezřelé a jejich zavedení by byl „konec všeho“. Dodává, že dalším krokem bude nahrazení občanských průkazů implantovaným mikročipem, což se zdůvodní vyšší efektivitou, a následné sledování celé populace. O tomto se hovořilo na konferenci Bilderberg minulý rok.

V průběhu schůzky ve Washingtonu DC sdělily zdroje reportéru Jimy Truckerovi, že na Bilderberg se diskutovalo o masovém rozšíření mikročipů na populaci, zdůvodněno to bude bojem proti terorismu. Těm „hodným“ bude dovoleno volně cestovat a létat, pokud bude možno jejich mikročip skenovat a jejich osobní údaje uschovat v databázích.

Skelton upozornil, že vzhledem k tomu, že setkání Bilderberg bylo pokrýváno jen minimem reportérů, bylo pro řecké úřady velmi snadné je sledovat a obtěžovat. Navrhuje, aby u příštího setkání Bilderberg v roce 2010, ať to bude kdekoliv, bylo na místě velké množství obyčejných lidí a amatérských novinářů (bloggerů).

„Publicita je pro Bilderberg sůl v očích. Takže navrhuji, abychom příští rok udělali přesně to, co nechtějí. Pokud mainstreamová média odmítnou o tom psát, pak to musí být zainteresování obyčejní lidé. Vezměte se sebou na příští setkání největší lupu, kterou najdete. Nemám ponětí, kde to bude, ale oni většinou o místě konání informují několik dnů předem.

Bilderberg 2009 byl opět poznamenán téměř universálním nezájmem médií. 150 nejmocnějších mužů a žen planety se schází v tajnosti, aby směrovalo budoucnost světa, aniž by si toho média všimla. Summit G8 nebo světové ekonomické fórum by přilákalo tisíce novinářů a tisíce článků v médiích, ale Bilderberg, navzdory svému svůdnému plášti a značce tajuplnosti, která by za jiných okolností přitahovala novináře jako světlo můry, byl zmíněn jen hrstkou korporačních médií. Žádná z amerických zpravodajských sítí se neodvážila dotknout se této akce.

Jak Skelton zdůrazňuje, čím více světla bude vrženo na stínové aktivity Bilderberg, tím více otázek bude směřovat k těm, kteří se zúčastnili.

„Pište petice novinám, požadujte, aby tam vyslali korespondenty. Pište svému poslanci, žádejte, aby vznesl otázky v parlamentu. Něco podobného se stalo před několika dny v Holandsku. Jeden poslanec citoval ve sněmovně z článku Paula Josepha Watsona z prisonplanet.com a chtěl vědět, jakou roli hrají premiér, ministr zahraničních věcí a královna Beatrix na setkání Bilderberg. Požadoval, aby tito účastníci Bilderberg zveřejnili body, které se na schůzce projednávaly, a zda se tam hovořilo také o Lisabonské smlouvě,“ napsal Skelton.

Článek Skelton: Stop Bilderberg’s Nightmare Future At All Costs vyšel na prisonplanet.com 19. května. Překlad editor. Skeltonovy reportáže v Guardianu týkající se Bilderberg si můžete přečíst na www.guardian.co.uk. A zde je seznam účastníků právě proběhnuvši schůze Bilderberg.

Překlad tohoto článku pochází z
http://www.zvedavec.org/komentare/2009/05/3154-bilderberg-musi-byt-za-kazdou-cenu-zastaven-varuje-britsky-novinar.htm


 

Zdroj: http://branyvnimani.cz/