Tajná Teslova technologie připravena k rozšíření

 Zde je článek o vědci, který byl uvolněn ze služeb vládě, která jej před rokem a půl zajala a nyní mu bude umožněno vytvořit stroj na volnou energii nejen pro nás, ale pro celý svět.

 Tento vědec pracující na poli utajované volné energie vstupuje do kontraktu s Greerovým projektem Orion. Na Vánoce Steven Greer oznámil, že tento vynálezce byl nedávno propuštěn z vojenské izolace a nyní s nimi uzavřel smlouvu na vývoj technologie na poli volné energie, založené na Teslových vynálezech, která bude sloužit celému světu.

Sterling D. Allan

Pure Energy Systems News

Copyright © 2009

Na první svátek vánoční, jako „vánoční dárek světu“, Steven Greer, M.D. a jeho vědecký poradce Ted Loder, Ph.D. z projektu Orion na World Puja Network (http://www.worldpuja.org/home.php) oznámili, že „přísně tajný“ vynálezce, o němž mluvili během uplynulého roku a půl, byl uvolněn z vojenského odloučení a podepsal s nimi smlouvu, aby mohl začít přinášet různé technologie, které vyvinul (na náklady daňových poplatníků), světu, přičemž začne s technologií volné energie v tradici Nikoly Tesly.

 Očekávají, že technologie bude připravena pro představení veřejnosti do dubna a bude schopna dodávat nepřetržitě na výstup několik kilowatt. Greer řekl, že projekt Orion podepsal kontrakt s tímto vědcem několik dní před oznámením 25. prosince.

 Oba doktoři Greer a Loder byli po léta zapojeni do přípravy světa na technologii jako je tato, která může zlomit naši závislost na znečišťujících fosilních palivech a udržování světového názoru s nimi spojeného. Místo toho chtějí poskytnout levnou, čistou, spolehlivou technologii, která budě schopna dodávat energii pro všechno možné od aut po domovy a přístroje pro osobní použití. O této snaze Loder řekl, „V minulosti svět občas chodil po špatných cestách a špatnými směry; byl to často frustrující proces. Nyní jsme konečně připraveni skočit dopředu.“

 „Tento vědec je zdaleka nejzasvěcenější a nejkvalifikovanější – a geniální – vynálezce a fyzik, jakého jsem kdy potkal; a to jsem potkal hodně zajímavých lidí,“ řekl Greer. Tento vynálezce, jehož jméno z bezpečnostních důvodů nebude zveřejněno, má nejvyšší prověření v armádě USA.

Loder řekl, „Toto je právě to, co jsem po celé ty roky hledal. To, co pokládá na stůl, je důkladné matematické pochopení elektroniky a fyziky; přidává moderní technologie k optimalizaci tohoto procesu.“

Greer a Loder vzpomínají na to, jak šli poprvé navštívit laboratoř tohoto vynálezce asi před čtyřmi a půl lety a jak byli ohromeni tím, co měl, a jak si přáli, aby se stal součástí jejich činnosti. Nyní, díky pomoci mnoha lidí, jejich darům a další podpoře, je projekt Orion schopen zajistit kontrakt s tímto vynálezcem.

Smyslem tohoto oznámení bylo jak zajistit další podporu tohoto projektu, tak zvýšit povědomí lidí o alternativách a naději, která umožní příchod lepšího světa. Počítají s ochranným štítem, který poskytuje společnost prostřednictvím zveřejnění, aby tato technologie mohla být vytvořena pro celosvětové použití bez toho, aby byla zabavena.  

Plánují vybudovat výzkumnou laboratoř na podporu tohoto přísně tajného vynálezce, aby měl k dispozici jak potřebné nástroje, tak personál k urychlení vývoje této technologie pro veřejné použití. Během této fáze plánují zapojit půl tuctu vědců a inženýrů.  

 Loder řekl, že tato energetická technologie je založena na představách, prototypech a patentech podaných již více než před sto lety Nikolou Teslou a od té doby v různém rozsahu realizovaných mnoha vědci a vynálezci.

Greer řekl, že byly replikovány a ověřeny nejvyššími vědci Ministerstva obrany USA, kteří měli přímý přístup k ministru obrany. „Nezávislé ověření je sine qua non (nezbytnou podmínkou) vědy,“ řekl Greer.

 

Samozřejmě je toho mnohem víc, s čím přišel, a jakmile tato energetická technologie bude dodána veřejnosti, vynálezce má další technologie, které projekt Orion bude vyvíjet a předkládat veřejnosti. Greer řekl, „Jednáme s někým, kdo se vývojem těchto technologií zabývá již třicet let, pracoval na přísně tajných projektech a skutečně postavil věci na úrovni dematerializace věcí, teleportace a změny časoprostoru. Mluvíme o skutečně pokročilých věcech.“ Greer říká, že v tajných vojenských kruzích mají pro takové projekty označení WSFM, což je zkratka pro "Weird Science and Freakin' Magic" (nadpřirozená věda a zrůdná magie).

 Důvodem, proč začít u Teslovy technologie, je to, aby se svět přesvědčil, že volnou energii můžeme získat z prostředí pomocí zařízení, které je dostupné dokonce i v rozvojovém světě, který bude dotovaný nejdříve z prodeje zařízení v rozvinutém světě.

 „Než budeme levitovat, tak jděme – dostaňme naši civilizaci ze znečištění a nepořádku způsobeného uhlím a ropou. Jakmile se společnost stabilizuje a my předložíme prostředky k zajištění, aby tyto technologie byly používány pouze pro mírové účely a ne pro vývoj zbraní a války, potom mohou přijít pokročilejší koncepce,“ řekl Greer.

Více než před rokem si lidé z projektu Orion mysleli, že s tímto vynálezcem budou schopni se pohnout kupředu, ale potom byl unesen na přísně tajnou vojenskou operaci a byl nezvěstný. Bylo jim řečeno, že bude nejméně rok a půl nedostupný.

 Greer spekuluje, že mnoho lidi, kteří posílali petice vládě za jeho propuštění, mohlo být rozhodující pro jeho předčasné propuštění, aby s ním mohli obnovit obchodní vztahy, což bylo potvrzeno 15. prosince.

V minulém lednu (2009) se Greer rozhodl sestavit souhrnnou zprávu pro prezidenta Obamu o různých technologiích na volnou energii obecně a zejména o tomto vynálezci a požádal, aby projektu Orion bylo dovoleno spolupracovat s tímto vynálezcem, aby se tyto technologie pohnuly kupředu s pomocí nějakého „mírového projektu Manhattan.“ Tato zpráva potom byla 24. října zveřejněna na webové stránce TheOrionProject.org.  

Greer zdůrazňuje, že tyto technologie byly vyvinuty těmito přísně utajenými vědci na náklady daňových poplatníků, „přesto jste nikdy neslyšeli nikoho z ministerstva energetiky o nich mluvit. Je čas, aby se tyto technologie dostaly do rukou veřejnosti, která je financovala,“ řekl Greer.

Nyní se této technologie ujala soukromá organizace, ačkoli podle všeho ne nutně s plnou spoluprací vlády USA. Greer předpokládá, že kdyby vláda stovky miliard nebo dokonce bilióny dolarů, které utratí na energetická řešení, investovala do této technologie, každý občan by měl doma svůj vlastní generátor.

Zhruba před rokem a půl projekt Orion založil fond s cílem shromáždit 3 miliony dolarů pro účely vývoje takové technologie. Tuto částku zatím nesehnali, a proto žádají své podporovatele, aby se připojili a pomohli dát dohromady několik set tisíc dolarů, které potřebují na to, aby mohli vybudovat své výzkumné zařízení v Charlottesville ve Virginii, nedaleko od majetku Thomase Jeffersona Monticello. „Budeme muset vytvořit zcela nový vědecký proces,“ řekl Greer.

Z peněz, které dosud shromáždili, řekl Greer, ani on ani Loder nepoužili ani dolar pro jiné účely, ale dělají to čistě na základě dobrovolnosti. Greer, který býval lékařem na pohotovosti, se vzdal své kariéry, aby se mohl plně věnovat rozvoji řešení na základě volné energie. Jeho spolupracovník Dr. Jan Bravo také nedávno ukončil svou praxi ze stejných důvodů.

V budoucnosti, „když bude z prodeje této technologie nějaký zisk, měl by jít ke zbídačeným lidem, aby jim pomohl získat tyto technologie zdarma,“ řekl Greer a dodal, „Vynálezce uvažuje stejným způsobem.“

 Greer pronesl následující větu, která se možná zapíše do historie:

 „Toto je nejvýznamnější podnik v dějinách naší země, protože se pokusíme přinést, velmi odvážně a rozhodně, vědy a technologie, které naši zemi zbaví závislosti na ropě, plynu, uhlí a jaderné energii; a nahradí ji čistá volná energie, takže každý domov, podnik a provoz v Americe a ve světě může používat tento typ energie bez dalších nákladů, jakmile zařízení bude na místě; a bez jakéhokoli znečištění nebo dopadu na životní prostředí.“

Je příhodné, že Greer jako jeden z těch, kdo spustili projekt odhalení (http://www.disclosureproject.org) a získali více než sto svědků z řad armády, vlády a letectva, ochotných sdělit veřejnosti své informace o UFO a další znalosti o stycích s mimozemšťany, uvidí, jak dlouho hledaná technologie volné energie přichází od vojenského zasvěcence, který tuto technologii, jež byla dosud ukrývána, vyvíjel na náklady daňových poplatníků, ale která nyní bude sloužit civilním účelům.

 Greer řekl: „Zápalná šňůra byla zapálena, tato raketa startuje.“

Související odkazy: 

- http://www.theorionproject.org/

- http://www.worldpuj a.org/archives. Php?list= host&value= steven&rnd= 12576 —

Greer-Loder announcement, Dec. 25, 2009

 

http://www.galacticfriends.com/updates/alternative-energy/4329—secret-tesla-tech-ready-to-release-jan-310.html

 

Přeložil Ladislav Kopecký